Environmentální výchova

Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku.

Obor environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není samostatným vyučovacím předmětem. Tato výchova je  převážně začleněna do oblasti Člověk a příroda, ale čerpá také z jiných oblastí. Stává se tak součástí všech předmětů.  Dovednosti a zkušenosti, které zde žák získá, by mu měly umožnit porozumět životnímu prostředí a jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše prostředí a tím se tak lépe orientovat v běžném životě. Začlenění této výchovy do předmětů umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahu Člověk – Příroda, a vede tak žáky k trvale udržitelnému rozvoji naší budoucnosti.

 

Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

Energie (šetření, alternativní energie)

Hospodaření s odpady (třídění odpadů)

Jaderná energetika

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy

Ozonová díra

Udržitelný rozvoj

Změny klimatu (oteplování)

Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

Dlouhodobé úkoly

1.    Usilování o celkově dobrou atmosféru školy ( spolupráce žák -učitel, učitel – rodič, žák – žák, tolerance, ohleduplnost, školní parlament).

2.    Přímý kontakt dětí s přírodou

3.    Sběr papíru, použitých baterií, použitích elektrospotřebičů

4.    Šetření energií, vodou, materiálem

5.    Formativní účinek prostředí – pečujeme se žáky o čistotu, upravenost, pořádek

6.    Péče o zeleň ve škole a v jejím okolí

7.    Výzdoba školy přírodními materiály a environmentálních aktuálních témat

 

Roční plán úkolů

1.    Využití ekologických aspektů ve všech předmětech

2.    Učit chápat souvislosti – vliv člověka na životní prostředí

3.   Zorganizovat tyto akce: Den vody, Den stromů, Světový den životního prostředí a jiné

4.    Zúčastnit se chemické olympiády, biologické olympiády, výtvarné soutěže na téma environmentální výchovy

5.    Doplnit a pořídit literaturu a další materiály k environmentální výchově

6.    Udržovat nástěnku k životnímu prostředí

7.    Umožnit zájemcům a koordinátorce účast na akcích v oblasti EVVO.

 

 

Plán práce Environmentální výchovy pro školní rok 2017/2018

Naše škola se již několikátým rokem věnuje práci v rámci Environmentální výchovy.

V letošním školním roce 2016/2017 bude pokračovat v řadě již osvědčených projektů:                     RECYKLOHRANÍ – SBĚR ELEKTRA

              PLASTOŽROUT – SBĚR PET VÍČEK

              UKLIĎME SI SVĚT – SBĚR ELEKTRA

              ORC GROUP – SBĚR PAPÍRŮ

              EVVOLUCE – POBYTY S ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU

AKCE: Chemická a biologická olympiáda

Chemický KORCHEM – Brno a Ostravská univerzita

Den Země – účast na SNP

Exkurze: Dolní oblast Vítkovic

Den otevřených dveří při mezinárodním DNI VODY

OZO, Geologický pavilon VŠB, Spalovna odpadů Michálkovice

Včelařské muzeum, Český hydrometeorologický ústav,

CHKO Poodří, Lesní škola