Upozornění

INFORMACE Z JÍDELNY

TRVALÝ PŘÍKAZ

zasílejte vždy v daném termínu, né dříve než 15. den. Mohlo by se stát, že nebudete mít přihlášené obědy v dalším měsíci. Před tímto datem nemám otevřený nadcházející měsíc.

PLATBA ZA DRUŽINU

 

Prosím o uhrazení družiny do 26.9.2017 500 Kč/ pololetí

Pokud platíte bezhotovostně nezapomeňte zaslat tuto částku jednorázově co nejdříve, aby nedošlo k tomu, že dítě nebude mít navedeny obědy v měsíci říjnu.

Přednostně se ze zaslaných plateb hradí předpisy družina/školné.

 

Vyzvedávání obědů nemocných dětí MŠ

V DOBĚ PRÁZDNIN ZŠ : v MŠ  11:00 – 11:15

BĚŽNÝ PROVOZ ZŠ: ve školní jídelně 11:15 – 13:00

Vyzvednutí odpolední svačinky je nutno hlásit paní vedoucí ŠJ do 9:30 hod.

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDA V DOBĚ ABSENCE

Neodhlášenou stravu je možno vyzvednout i další dny absence ( S DOPLATKEM DO PLNÉ CENY, KTERÁ BUDE V DALŠÍM MĚSÍCÍ DOÚČTOVÁNA DLE ABSENCE) v době od 11:15 do 13 hodiny. Pokud to nestihnete v této době, je nutné zavolat a bude Vám strava odložena, v jiném případě je po 13 hodině strava rozdána na přídavky!!!!!!

V PŘÍPADĚ, ŽE SI CHCETE VYZVEDÁVAT STRAVU PO CELOU DOBU NEMOCI, DOPORUČUJI SI PŘEHLÁSIT STRAVU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TO JAKO NA CIZÍHO STRÁVNÍKA – DOSTANETE TEDY ZA STEJNOU CENU 60 KČ VELKOU PORCI ZA DOSPĚLOU OSOBU A NÉ MENŠÍ – DLE VĚKU DÍTĚTE.

POKUD SI CHCETE VYZVEDNOUT I ODPOLEDNÍ SVAČINU DÍTĚTE Z MŠ, JE NUTNÉ TUTO INFORMACI SDĚLIT DO 9:30 HODIN PANÍ VEDOUCÍ (důvod: nachystáni svačiny pro Vaše dítě – v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny)

Ranní svačinu z hygienického hlediska nelze vydávat.

ODHLÁŠENÍPROVÁDĚJTE PŘES EMAIL: JIDELNAVOLGOGRADSKA@SEZNAM.CZ

Strávníci, kteří mají odhlášky, tudíž převedeny peníze do dalšího měsíce nemají automaticky navedeny obědy do dalšího měsíce.

Je nutno zavolat,na i stravě nebo si přijít osobně nahlásit obědy na další měsíc. PŘEDEJDEME TÍM ZBYTEČNÝM KOMPLIKACÍM.

 

Termíny hotovostních plateb jsou umístěny na internetu, na dveřích školy a ve školní jídelně na nástěnce.

PROSÍM DODRŽUJTE TERMÍNY PLATEB!!!!!!!!!!!!!!

-při platbě hotově je povinnost si zkontrolovat účtenku hned na místě.

(kontrola jména, třídy, částky)

Peníze za vrácení čipu budou vyplaceny pouze strávníkům vedených v evidenci a to do 3 měsíců od odhlášení.

Vadný čipje zdarma vyměněn, pokud nemá známky viditelného poškození a není popsaný.

V době prázdnin, ředitelského volna je nutné pro děti MŠ, kteří nebudou docházet do MŠ, odhlásit stravu ve školní jídelně!!!!!!!!!

PŘI ODHLAŠOVÁNÍ PŘES I STRAVU VÁM MUSÍ PŘIJÍT PO 13 HODINĚ POTVRZENÍ, JINAK JE STRAVA NEODHLÁŠENA – V TOM PŘÍPADĚ VOLEJTE.

 

-všechny změny neprodleně hlaste paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu)

Při telefonickém, emailovém odhlášení uvádějte srozumitelně jméno, třídu a datum odhlášení- ne pouze den (pondělí…)

 

Stravování zaměstnanců ZŠ po dobu čerpání dovolené, pracovní neschopnosti,OČR a v době samostudia mimo pracoviště.

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.

(Sbírka zákonů č.84/2005 ze dne 14.2.2005)

Od prvního dne pracovní neschopnosti, OČR nebo řádné dovolené nemá zaměstnanec nárok na dotovanou stravu, je nutné, aby si zaměstnanci tyto obědy včas odhlásili,  nejpozději do 7:30 hod.ráno, v opačném případě jim budou účtovány jako cizím strávníkům v plné výši.