Školní rok 2017/2018

Časový harmonogram školního roku 2017/2018

monster-1365596_1280

Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017  úterý 2. ledna 2018

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: 12.3. – 18.3.2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.března  pátek 30.března 2018
Konec školního roku : 

pátek 29. června 2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2. července 2018  pátek 31. srpna 2018
 Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
Zápis do 1. ročníku: v době mezi 15. lednem a 15. únorem 2017
Přijímací zkoušky:
I. kolo
další kola stanoví ředitel SŠ, SOU, OU,…
Odevzdání přihlášky
řediteli školy:
do konce února

 

 Státní svátky: nevyučuje se

státní svátek čtvrtek 28. září 2017
státní svátek sobota 28. října 2017
státní svátek              pátek 17. listopadu 2017
státní svátek pátek 30. března 2018

pondělí 2.dubna 2018

státní svátek úterý 1.května 2018
státní svátek úterý 8.května 2018
Státní svátky:
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen – Den osvobození,
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa,
28. září – Den české státnosti,
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.

Ostatní svátky:
1. leden – Nový rok,

Velký pátek
Velikonoční pondělí – pondělí po prvním jarním úplňku,
1. květen – Svátek práce,
24. prosinec – Štědrý den,
25. prosinec – 1. svátek vánoční,
26. prosinec – 2. svátek vánoční