Školní rok 2018/2019

Časový harmonogram školního roku 2018/2019

monster-1365596_1280

Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny:  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018  středa 2. ledna 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: 4.2. – 10.2.2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.dubna  pátek 19.dubna 2019
Konec školního roku : 

pátek 29. června 2019

Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019  neděle 1.září 2019
 Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019
Zápis do 1. ročníku: v době mezi 15. lednem a 15. únorem 2018
Přijímací zkoušky:
I. kolo
další kola stanoví ředitel SŠ, SOU, OU,…
Odevzdání přihlášky
řediteli školy:
do konce února

 

 Státní svátky: nevyučuje se

státní svátek pátek 28. září 2018
státní svátek neděle 28. října 2018
státní svátek              sobota 17. listopadu 2018
státní svátek pátek 19. dubna 2019

pondělí 22.dubna 2019

státní svátek středa 1. května 2019
státní svátek středa 8.května 2019
Státní svátky:
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen – Den osvobození,
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa,
28. září – Den české státnosti,
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.

Ostatní svátky:
1. leden – Nový rok,

Velký pátek
Velikonoční pondělí – pondělí po prvním jarním úplňku,
1. květen – Svátek práce,
24. prosinec – Štědrý den,
25. prosinec – 1. svátek vánoční,
26. prosinec – 2. svátek vánoční