VP a prevence

Výchovný poradce a prevence negativních jevů

Výchovný poradce:                           Mgr. Petr Poláš


Metodik školní prevence:                 Mgr. Barbora Kinclová

 

            

  •  V rámci prevence sociopatologických jevů  proběhne v průběhu celého školního roku 2017/2018 preventivní program přednášek  RENARKONU  pro osmé a deváté ročníky na téma vztahy mezi pohlavími, šikana, drogy, AIDS, virtuální komunikace. Pro I. stupeň preventivní program přednášek Faust.

  •  Také velmi úspěšné jsou v rámci prevence sociopatologických jevů etické dílny pro žáky sedmých a osmých ročníků –    kdo jsem, krásní tělem i duší, přátelé, rodina, peníze aj.

Informace výchovného poradce rodičům a žákům:

Kam po devítce?

S výběrem školy neotálejte! Čím dříve se rozhodnete, tím více času bude mít Váš teenager na přípravu.

 

Kam pro radu?

Pokud si nevíte rady, obraťte se na výchovného poradce na základní škole, kam dítě chodí. Ten by měl mít přehled o všech středních školách a učebních oborech.

 

Umělecké školy

V případě konzervatoří a dalších uměleckých škol čekají děti zkoušky talentové. Řadu z těchto škol nenajdete ve větších městech, ale spíše tam, kde má daný obor tradici. Pokud o takové škole uvažujete, máte na podání přihlášky čas jen do konce listopadu.

Na těchto školách totiž probíhá přijímací řízení již v lednu, aby se dítě v případě neúspěchu mohlo hlásit ještě na školu bez talentových zkoušek. Počítejte s tím, že na některých oborech těchto škol dochází k převisu těchto přihlášek, jinde mohou přijímat jen na základě výsledku talentových zkoušek a prospěchu na základní škole.

 

Střední odborné školy

Lze je rozdělit na školy s běžnými obory, které jsou na více místech – ekonomické, zdravotní, průmyslové, atd., ale také na školy s výlučným zaměřením.

Pro ty, z hlediska umístění, platí podobná pravidla jako v případě škol uměleckých, takže rybářství se studuje ve Vodňanech, lesnictví v Písku, střední školu s veterinárním zaměřením najdete v Kroměříži.

Informujte se předem, jaká jsou kritéria přijímacího řízení, někde nemusí jít jen o obvyklé testy z matematiky a českého jazyka. Škola může vyžadovat například test fyzických předpokladů nebo psychologický profil, na veterinární školy se často dělají testy z chemie a přírodopisu, tak jako to bývá na školách zdravotních. Někde je dokonce nezbytné doložit zdravotní způsobilost ke studiu.

Specifické přijímací řízení je také na středních pedagogických školách. Mimo jiné se zde zkoumají předpoklady ke studiu v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti. Pokud se zjistí například špatná výslovnost některých hlásek, může být tato škola pro vašeho potomka zapovězena.

 

Gymnázia

Čtyřletá gymnázia obvykle dělají přijímací řízení z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, někde už také z angličtiny. Často částečně nebo plně využívají testů připravených společností SCIO.

 

Nezmeškejte termíny přijímaček!

 

Na kolik škol se může dítě přihlásit?

Dítě může prostřednictvím svých zákonných zástupců podat přihlášku na dvě střední školy, týká se to i osmiletých gymnázií.

Teprve kdyby se v prvním kole přijímacího řízení ani na jednu z nich nedostalo, může si v rámci druhého kola podat přihlášku na další – jde však už většinou o školy, o které je menší zájem.

 

Zatímco na většinu středních odborných škol a učilišť se dostanou prakticky všichni zájemci, o některé renomované odborné školy a gymnázia je každoročně velký zájem, a kdo se na přijímací zkoušky nepřipravuje týdny, či měsíce předem, nemusí uspět.

Každé dítě se v prvním kole může přihlásit na dvě střední školy, přihláška se adresuje řediteli vybrané střední školy a za její podání se nic neplatí. Na běžné čtyřleté střední školy se mohou hlásit i děti, které zatím chodily na víceletá gymnázia. Některé školy zveřejňují to, kolik dětí se na ně v minulých letech dostalo, na svých webech, pokud ne, zeptejte se. Jako rodiče zájemců o studium máte na takovou informaci právo.

Ředitelé středních škol navíc musí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom, kolik uchazečů o studium přijmou tentokrát, včetně informace o tom, do jakých oborů. Gymnázium tak například musí uvést, že přijme celkem 120 dětí, z toho 60 se zaměřením na angličtinu, 30 na němčinu a 30 na francouzštinu. Údaje musí být vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale rovněž na internetových stránkách školy.

 

Školy s talentovými bývají první

Ze všeho nejdříve se dělají přijímačky na školy s talentovými zkouškami, což může být třeba taneční konzervatoř, stejně jako různé výtvarné školy. Ověřte si, zda škola nevyžaduje kromě jiného na přihlášce i potvrzení od lékaře, což u běžných středních škol potřeba není.

Pokud bude dítě dělat talentové zkoušky, musí se na školu přihlásit do konce listopadu a zkoušky ho čekají v průběhu ledna, pak mohou, ale nemusí následovat ještě písemné testy. Přesná kritéria přijímacích talentových zkoušek musí ředitelé škol vyhlásit na konci října – můžete se navíc na škole domluvit na schůzce, kde Vám sdělí další podrobnosti, aby jste posoudili zda má dítě vůbec šanci. Pokud dítě neupěje, výsledky musí škola oznámit do tří dnů – může si pak další přihlášku podat na jakoukoli běžnou střední školu. Tam už platí pro všechny termín v polovině března.

Je důležité, aby přihláška byla podaná včas – osobně nebo na poště, kde rozhoduje datum podacího lístku, proto rozhodně posílejte přihlášky doporučeně! V přihlášce se volí i datum zkoušky, které už v té době musely školy vypsat.Dejte si pozor, aby jste u každé školy zvolili jiné.

Pokud omylem napíšete na obě školy stejné, bude moci dítě dělat jen jedny zkoušky. Aby se dětem termíny nekryly, školy vždy vypisují přijímací zkoušky na více dní a týká se to i jednotných Scio testů.

Neúspěšní uchazeči se mohou odvolat

Když se mluví o prvním kole přijímacích zkoušek, má se tím na mysli, v případě běžných škol termín v druhé polovině dubna – výsledky musí být známy do tří dnů, většinou je to dříve. Pokud se dítě na školu nedostane, mohou rodiče posoudit jeho šance a podat odvolání. Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, rozhodnutí je v kompetenci krajského úřadu, který na ně má 30 dnů. Další kola přijímacích zkoušek postupně vypisují jen školy které mají ještě volná místa, protože je v prvním kolech nenaplnily.

To mohou být jak školy, o něž je menší zájem, tak naopak i ty, které berou na základě talentových zkoušek a v prvním kole si nevybraly dost zájemců. Počet přihlášek ve druhém kole není nijak omezen.

 

 

Soukromé školy berou i v dalších kolech

Pokud se dítě na vybranou státní školu v prvním kole nedostane, budete mít pak několik možností – buď se můžete zajímat o to, kde budou brát v dalších kolech, avšak například státní gymnázia je prakticky nikdy nevyhlašují. Případně se můžete porozhlédnout po nabídce škol soukromých, ty mívají volno a berou i během léta, o všem za pololeté zaplatíte minimálně 10ticíc korun.

Většinou v dalších kolech nevypisují hromadné přijímací zkoušky, ale berou uchazeče na základě individuálních pohovorů.

 

 

 

Jak vybrat vhodnou střední školu

 

Při výběru střední školy je namístě snaha najít takovou, která bude dítěti vyhovovat, a zároveň se v ní naučí něco, co se mu bude v životě hodit. Možností, jak najít správnou školu je více.

 

  1. 1.       Zkuste profi testy.

Některé pedagogicko-psycholigocké poradny nabízejí, že s vašim dítětem pohovoří a provedou tzv. profi psycho testy, které  ukážkou k čemu má dítě vetší, a k čemu menší nadání. Nedozvíte se z nich, že by se mělo přihlásit na tu a tu konkrétní školu, ale napoví Vám, jaké má předpoklady pro logiku, studium jazyků nebo přírodovědných předmětů.

Může se však stát, že talent na matematiku bude mít dítěte, které tento předmět nebaví. Pak samozřejmě nemá smysl ho směřovat na gymnázium z její rozšířenou výukou.

 

  1. 2.       Pohovořte si s výchovným poradcem

Ve školách fungují výchovní poradci, kteří přicházejí do styku zvlášť s dětmi, které mají nějaké problémy. Navštivte ho a proberte možnosti, které by pro vašeho potomka byly v otázce dalšího studia vhodné. Poradit Vám může i třídní učitel, který dokáže posoudit, zda za špatnými známkami je jen lenost, nebo zda dítě narazilo na hranice svých možností.

 

  1. 3.       Jděte na dny otevřených dveří

Pořádají je prakticky všechny střední školy, většinou ještě před koncem kalendářního roku, případně v lednu. Na nich můžete vidět nejen prostředí školy a vybavení, ale i její atmosféru, máte šanci pohovořit si s učiteli, případně i s žáky. Pokud se na tyto dny nedostanete, zkuste si domluvit ve škole individuální návštěvu. Termíny dnů otevřených dveří najdete na internetu.

 

  1. 4.       Zajímejte se o uplatnění absolventů

Pokud chcete potomka poslat na odbornou školu, či učiliště, zvažte dobře, o jaký obor půjde, a zajímejte se například na úřadech práce o to, jaké uplatnění nacházejí absolventi podobných studií. Zatímco například školy zaměřené na moderní IT technologie vysílají do světa absolventy, o které je zájem, ve strojírenství je to už několik let horší.

Hůře hledají práci i absolventi různých humanitně či ekonomicky zaměřených oborů. Vezměte v potaz i to, že pokud půjde dítě na střední zdravotní nebo pedagogickou školu, mělo by počítat s následným studiem na vyšší odborné škole, nebo univerzitě, bez níž už těžko získá kvalifikovanou práci v oboru.

 

  1. 5.       Nepřeceňujte dítě

Byla by škoda, dítě z obav, že se na dobrou školu nedostane, rovnou přihlásit na nějakou horší. Ty méně naplněné totiž budou přijímat studenty i v druhém kole, takže se určitě nestane, že pokud neuspěje u přijímaček na gymnázium, nebude mít kam v září nastoupit. Navíc má možnost dělat i v prvním kole přijímačky na dvě školy.

Na druhou stranu, nemá smysl dotlačit syna či dceru s odřenýma ušima na střední školu, o kterou nemá zájem a kterou bude horko těžko zvládat. Chybou v tomto případě bývají například některá soukromá gymnázia, která vezmou i uchazeče s horšími výsledky. Ten však pak nemusí uspět u maturity, případně nemůže pomýšlet na další studia. S takovou se však práce bude hledat těžko.

 

Osmileté gymnázium….?

 

Rozpoznat v páté třídě jestli je dítě studijní typ, není jednoduché. Školní známky jsou sice důležité, ale v žádném případě by nemělo jít o jediný rozhodující faktor. Pilné žákyně, které mají samé jedničky, protože se dokážou všechno „našprtat“, mohou totiž  v primě, zcela pohořet.

Rodiče by se měl zajímat, jak lehce jde dítěti učení, z jakým zájmem vítá nové informace, má-li vlastní motivaci a aspirace se vzdělávat.

Rodiče by měli zvážit i to, zda dítě skutečně považuje vzdělání za hodnotu, která stojí za vynaložené úsilí. A také by měli v neposlední řadě respektovat přání dítěte – zda ono samo na gymnázium vůbec chce.

Pokud jste se rozhodli, že se o osmileté gymnázium pokusíte, měli by jste dítě na tento krok připravit. A nejde jen o vědomosti. Rodiče by si s dítětem měli promluvit o tom, co ho čeká, a co ho to bude stát, a pomoci mu vytvořit správné studijní návyky. Je třeba ho připravit i na případný neúspěch. Dítě by mělo vědět, že je to jen zkouška, že konkurence je velká. Pokud se vše podaří a dítě se na osmileté gymnázium dostane, teprve Vám vše začne.

 

Gymnázia v Ostravě 

–          Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava – šestileté gymnázium se zaměřuje na výuku španělštiny, druhým jazykem je angličtina. Od třetího ročníku učí vybrané předměty učitelé ve španělštině. Žáci mají posílenou hodinovou dotaci výuky jazyků.

–          Biskupské gymnázium, Ostrava – Poruba – během studia se žáci seznamují s prací v domovech pro důchodce, pravidelně se setkávají s maminkami a jejich postiženými dětmi, pomáhají při pořádání charitativních akcí.

–          Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba – fakultní škola Ostravské univerzity, která spolupracuje s Masarykovou univerzitou a Vysokou školou Báňskou patří mezi největší gymnázia v Ostravě.

–          Střední odborná škola Waldorfská, Ostrava – má ojedinělý vzdělávají program, učí waldorfskou metodou. Žáci si na konci druhého ročníku zvolí jednu z nabízených specializací, buď humanitní nebo technickou.

–          Matiční gymnázium, Ostrava – nejstarší střední škola s českým vyučovacím jazykem v Ostravě. Má mimořádně širokou nabídku výuky cizích jazyků a kroužek Červeného kříže na špičkové téměř profesionální úrovni.

–          Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava – připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, zpěv, hudebně-dramatické umění i tanec.

–          Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – poskytuje čtyřleté i šestileté vzdělání se zaměřením na výuku cizích jazyků.

–          Gymnázium Olgy Havlové – na fakultní škole Ostravské univerzity působí rodilí mluvčí, kteří zde vyučují cizí jazyky.