Smlouvy a objednávky 2015

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Smlouvy a objednávky nad 100 000,– Kč bez DPH

od 1.4. 2015

Vlastní číslo smlouvy Datum uzavření Číslo smlouvy Druhá smluvní strana Smluvní typ Popis obsahu smlouvy Částka Příloha
1/2015/14 11.5.2015 0957/2015/SVZV Statutární město Ostrava 00845451 14 dotace:“Maraton Košice, Tech. dovednost, Změním své město“ 50000,00  ikonapdf
2/2015/12 2.6.2015 32/2015 ArcelorMittal Ostrava a.s. 45193258 12 účel.dar pro MŠ: „Hejbejme se“ 19400,00  ikonapdf
3/2015/08 5.6.2015 1/2015 Škrabalová Renata 74481665 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 2 200,00  ikonapdf

 

4/2015/08 30.6.2015 2/2015 Soukromá ZŠ a MŠ, s.r.o. 25858751 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 308900,00  ikonapdf
5/2015/08 10.7.2015 3/2015 RADAMOK Ostrava 26523825 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 7000,00  ikonapdf
6/2015/26 10.7.2015 MK Fruit s.r.o. 25551213 26 smlouva o zprostředkování 0,00  ikonapdf
6a/2015/26 10.7.2015 C401502050 Sodexo Pass ČR 61860476 26 smlouva o zprostředkování 0,00  ikonapdf
7/2015/26 14.7.2015 4/2015 Fyzická osoba 6301241034 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 9 000,00  ikonapdf
8/2015/08 26.8.2015 5/2015 Odbor české asoc. SPORT PRO VŠECHNY 68145331 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 16 560,00  ikonapdf
9/2015/08 26.8.2015 6/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 15 210,00  ikonapdf
10/2015/08 26.8.2015 7/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 14 430,00  ikonapdf
11/2015/08 26.8.2015 8/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 15 990,00  ikonapdf
12/2015/08 26.8.2015 9/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 17 940,00  ikonapdf
13/2015/08 31.8.2015 10/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 15 210,00  ikonapdf
14/2015/08 31.8.2015 11/2015 SNAKES Ostrava, a.s. 66934869 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 52 100,00  ikonapdf
14a/201526 8.9.2015 Fyzická osoba 26 odběr odpadu ze školní jídelny 0,00  ikonapdf
15/2015/08 11.9.2015 12/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 14 430,00 ikonapdf
16/2015/08 11.9.2015 13/2015 TJ SBD Ostrava – Zábřeh 45234213 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 200,00  ikonapdf
17/2015/08 11.9.2015 14/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 9 360,00  ikonapdf
18/2015/08 11.9.2015 15/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 10 920,00  ikonapdf
19/2015/08 11.9.2015 16/2015 Římskokatolcká farnost Ostrava – Zábřeh 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 9 000,00  ikonapdf
20/2015/08 11.9.2015 17/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 11 700,00  ikonapdf
21/2015/08 1.10.2015 18/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 12 090,00  ikonapdf
22/2015/08 29.9.2015 19/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 8 775,00  ikonapdf
23/2015/08 1.10.2015 20/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva – nebyt.prostor 13 260,00  ikonapdf
24/2015/14 22.9.2015 2553/2015/OŽP Statutární město Ostrava 00845451 14 ozdravný pobyt dětí 2016 1 260 000,00 ikonapdf
24a/2015/08 6.10.2015 21/2015 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva nebytové prostory 2 220,00 ikonapdf
25/2014/42 9.11.2015 2856/2014/IF Statutární město Ostrava 00845451 42 ICT služby – metropolitní infrastruk bezúplatná ikonapdf
25a/2015/08 1.10.2015 22/2015 Petrušková Hana 73821179 08 nájemní smlouva nebytové prostory 1 530,00 ikonapdf
26/2015/08 15.10.2015 23/2015 Asociace TOM ČR 70893276 08 nájemní smlouva nebytové prostory 1 860,00 ikonapdf
27/2015/08 2.11.2015 24/2015 TJ SOKOL Výškovice 70312869 n08 nájemní smlouva nebytové prostory 16380,00 ikonapdf
28/2015/08 16.11.2015 25/2016 Fyzická osoba 08 nájemní smlouva nebytové prostory 910,00 ikonapdf
29/2015/44 11.11.2015 ZŠ V. Martinka, Brušperk 60043792 44 plavání dětí a žáků MŠ samoplatci ikonapdf
30/2015/04 16.11.2015 AQUA-AGRO SERVIS.s.r.o. 25847155 04 rozbor odpadních vod ŠJ 5564,00  ikonapdf
31/2015/44 26.11.2015 VP 2015 138420 OSA svaz autorských pro práva k hud. dílům 63839997 44 hudební produkce Akademie ZŠ 3651,00 ikonapdf
37 36/2015/45 25.8.2015 7200005027 Europe Easy Energy a.s. 28603001 45 dodávka zemního plynu 15560  ikonapdf
38 37/2015/45 4.12.2015 1611270107 ENWOX ENERGY s.r.o. 2639564 45 dodávka elektřiny 265044  ikonapdf

 

7a/2015/44 25.8.2015 Computer Media s.r.o. 26919974 44 web služba www.iskola  ikonapdf
Dodatek smlouvyZŠ. V. Martínka Brušperk          29/2015/44.1    plavání MŠ           55,– Kč/dítě      ikonapdf

 

Objednávky nad 100 000,– Kč

od 1.4.2015
Číslo Datum Druhá smluvní strana Popis obsahu objednávky Částka Příloha
 objednávky uzavření
1/2015 30.6.2015 Georgis Pozidis 03537552 intalatérské práce v MŠ       172808,–  ikonapdf
2/2015 30.6.2015 Georgis Pozidis 03537552 intalatérské práce v ZŠ      196975,–  ikonapdf
3/2015 30.6.2015 ELEKTRO – Vajdík spol. s.r.o. 26822229 opr. elektroinstalace a slab. rozvodů      129691,–  ikonapdf
4/2015 13.7.2015 THERM spol. s.r.o. 42766991 zhot. A montáž 4 ks interiér. Dveře      156622,–  ikonapdf