Zaměstnanci

Ředitel školy:            Mgr. Jaroslav GIECEK

Zástupce ředitele:         Mgr. Petr POLÁŠ

 

Tajemnice:        Kateřina ŠKOVRONOVÁ   

Ekonomka:        Anna RUTTOVÁ

1.A Mgr. Šárka Nedělová
1.B Mgr. Drahomíra Doležalová
2.A Mgr. Gabriela Krulíčková
2.B Mgr. Simona Pospíšilová
3.A Mgr. Iva Skaláková
3.B Mgr. Karína Fešarová
4.A Mgr. Irena Peterková
4.B Mgr. Ivana  Tauberová
5.A Mgr. Eva Lembasová
5.B Mgr. Jana Hranošová
6.A Mgr. Rostislav Hruška
6.B Mgr. Miroslava Černá
7.A Mgr. Naďa Kulová
8.A Mgr. Marcela Klimšová
8.B Mgr. Hana Zemanová
9.A Mgr. Barbora Kinclová
9.B Mgr. Hana Najšelová

Mgr. Jana KOUDELKOVÁ

Mgr. Jindra MOČIČKOVÁ

Mgr. Zdeňka RAŠKOVÁ

Mgr. Marek ŠVAJNÝ

Nepedagogičtí pracovníci:

Správní zaměstnanci:

školník:   Petr HALFAR

služba na vrátnici a úklid:

Lenka FILIPOVSKÁ

Kristýna MARTINKOVÁ

Anna MARTÍNKOVÁ