Vybavení školy

 • IMG_8626ZŠ Volgogradská je školou pavilonového typu, kdy na každém ze tří pavilonů nabízí k dispozici žákům 9 tříd. Ve všech pavilonech jsou nově rekonstruovaná sociální zařízení. Rekonstrukce sociálního zařízení proběhla v nedávné době také v budově ŠD a ŠJ. Ve čtvrtém, tzv. hlavním, pavilonu se pak nachází odborné učebny a veškeré administrativní místnosti.

 • Naše škola nabízí svým žákům k využití dvě komIMG_8407pletně vybavené počítačové učebny. V obou učebnách mohou žáci při výuce pracovat s velmi kvalitním výukovým softwarem akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy ČR. Počítačové učebny tak nabízejí vysoce kvalitní zázemí pro vzdělávání i zábavu žáků.

 

 • V rámci výujazykova-ucebnaky cizích jazyků je žákům naší školy k dispozici
  specializovaná jazyková učebna vybavená audiovizuální technikou
  a celou řadou materiálních didaktických pomůcek.
 • Výuka předmětu Domácnost probíhá v plně vybavené kuchyňce, která žákům umožňuje v praxi si vyzkoušet veškeré domácí práce
  včetně vaření a pečení.
 • Ve škole se rovněž nachází keramická dílna s pecí pro výrobu keramiky, v níž probíhá výuka Keramického kroužku. Žáci navštěvující tento kroužek si mohou své výrobky samozřejmě odnést domů.
 • Žáci naší školy mají k dispozici také technicky vybavenou dílnu, v níž probíhá výuka dílenských prací a předmětu Technické činnosti. Zde si mohou zejména chlapci vyzkoušet své praktické dovednosti, jež jim mohou pomoci při dalším studiu na technicky zaměřených středních školách a učilištích.
 • Nemalé sportovní úspěchy žáků naší školy jsou významně podpořeny také vybavením školy pro výkon sportovní činnosti. Kromě tělocvičny s nověnatřenou palubovkou zabezpečující výuku jak gymnastických prvků, tak kolektivních her, využívá naše škola při sportovních aktivitách venkovní hřiště (zejména pro výkon atletických disciplín) a nové fotbalového hřiště.IMG_7551