Fakta o škole

Historické mezníky:

  • Základní škola zahájila svou činnost dne 1. září 1965 – nedávno tedy škola slavila 50 let svého založení.
    V sedmdesátých letech navštěvovalo školu až 924 žáků, což je téměř dvojnásobek počtu dětí, které navštěvují školu dnes. Velký vliv na snížení počtu žáků mají i osmiletá gymnázia

    Hlavním bodem oslav byla Akademie, jež se konala v DK NH O.-Jih. Vystoupili na ní děti z mateřské školy i žáci základní školy. Zúčastnili se jí i starosta a místostarostové obvodu, vedoucí OŠK, současní i bývalí zaměstnanci školy a samozřejmě rodiče, prarodiče a příbuzní žáků.

  • 1. ledna 2003 získala škola právní subjektivitu – od tohoto okamžiku funguje jako příspěvková organizace a patří k ní také školní jídelna, mateřská škola a školní jídelna mateřské školy.

    (zřizovatelem školy je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)

    Kapacita školy:

Kapacita školy  Současný stav 
Základní škola               800 žáků              420 žáků
Školní družina               200 dětí              140 dětí
Školní jídelna ZŠ               650 strávníků              500 strávníků
Mateřská škola               140 dětí              130 dětí


Spolupráce s rodiči


Naše škola průběžně spolupracuje s rodiči dětí, zvláště formou přímé účasti rodičů ve vyučování – Dny otevřených dveří, probíhají také návštěvy dětí  z okolních MŠ v hodinách 1. ročníku.

Po zápisu jsme pro budoucí prvňáčky zavedli tzv. „Vyučování nanečisto“, které probíhá v odpoledních hodinách a v loňském školním roce slavilo u dětí i jejich rodičů velký úspěch.

Za účelem informovanosti rodičů se konají konzultace s rodiči, a to třikrát až čtyřikrát ročně.

A nesmíme zapomínat na spolupráci se Sdružením rodičů a Školskou radou.