Přihlášky

Odevzdání přihlášek se blíží ………

Hlídejte si termíny

–          přijímací zkoušky se konají od 22.-30. dubna . Školy vypisují dva termíny , do přihlášky  musíte uvést , na který přijdete

–          nejpozději tři pracovní dny po druhém termínu zkoušky na příslušné škole rozhodne

ředitel o výsledcích a zveřejní je

–          pokud jste byli přijati , musíte svůj zájem potvrdit odevzdáním zápisového lístku

řediteli dané školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů . Zápisový lístek si vyzvednou na sekretariátu ZŠ .

–          přihlásit se můžete maximálně na 2 školy najednou

–          podat přihlášky musíte do 15. března

–          přihlášky na školu vytiskne po předchozí kontrole všech osobních náležitostí třídním učitelem škola a nechá potvrdit

–          zákonný zástupce se informuje zda je na zvolený obor dítěte nutné lékařské doporučení

–          přihlášku si na danou střední školu odnese sám žák /zákonný zástupce / a může nechat potvrdit odevzdání přihlášky na sekretariátu dané střední školy

–          na přijímací pohovory bude žák pozván písemně prostřednictvím zákonného zástupce

danou školou zvoleného studijního oboru

–          vyjádření k přijetí na daný obor musí být žákovi prostřednictvím zákonného zástupce

také doručeno písemně i přesto, že bylo zveřejněno na webu dané školy

Jaká je konkurence ?

Vzhledem k tomu, že se dají podat přihlášky pouze na dvě školy či na dva obory najednou , je dobré u těch hodně žádaných , trochu taktizovat . S jednou přihláškou můžete i zariskovat .

U druhé bude asi lepší vsadit více na jistotu , tedy vybrat školu , kde máte pravděpodobnost přijetí vysokou .

Největší zájem je o gymnázia . Zájem zde častěji převyšuje nabídku . Naproti tomu velký převis zájemců o přijetí je na 6letá a 8letá gymnázia .

Jakmile budete mít vytipované školy , projděte si jejich webové stránky a zjistěte kritéria pro přijetí , zda budete muset skládat přijímací zkoušky nebo vystačíte jen se známkami na vysvědčení . Na 6letá a 8lewtá gymnázia budete muset vždy projít zkouškami a stejně tak na většinu 4letých .

A čekají Vás i na mnoha odborných školách . Před časem sice mnoho škol přijímačky odbouralo , ale teď si zase chtějí vybírat , tak se k nim postupně navracejí .

Zpracoval : Mgr. Petr Poláš , výchovný poradce a zástupce ředitele ZŠ a MŠ