Projekty a dotace

Doplňkový zdroj financování

2011

1. Účelová dotace Magistrátu města Ostravy          celkem 55 000,- Kč

a) Environmentální výchova            20 000,- Kč

obrázek

 

b) Technická dovednost žáků          30 000,- Kč

c) Olympiáda plná sportu                  5 000,- Kč

2. Grantový projekt EU a MŠMT:

„Vzdělání pro konkurenceschopnost“ BLÍŽE KE KVALITĚ

v celkové výši                 1 195 796,- Kč   (tříletý projekt)

2012

1. Účelová dotace Magistrátu města Ostravy          celkem 1 710 000,- Kč

Použito z toho                      1 503 728,- Kčobrázek

Na ozdravné pobyty dětíl

2. Účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí

celkem   267 480,- Kč

Uplatněno z toho                      211 475,- Kč

Na ozdravné pobyty dětí.

2013

1. Účelová dotace Magistrátu města Ostravy          celkem 60 000,- Kč

obrázek

a) Volba povolání a technické vzdělání                    30 000,- Kč

b)  Čtenářská dílna a Mladý badatel                        30 000,- Kč

2. Účelová dotace Úřadu městského obvodu Ostrava -Jih                 celkem 25 000,- Kč

logo

Olympiáda

Volba povolání

Technické vzdělávání

3. Grantový projekt EU a MŠMT:

„Vzdělání pro konkurenceschopnost“      JEŠTĚ BLÍŽE KE KVALITĚ

v celkové výši           1 905 959 ,60- Kč

(jeden a půl letý projekt)plakát3eu2

Projekty a dotace 2014obrázek

Projekt Města Ostravy – 55 tis – Technická dovednost a Minimaraton Košice;

Projekt Města Ostrava – Ozdravné pobyty pro žáky z oblastí s znečištěným ovzduším

– 450 tis

a projekt SFŽP pro žáky z oblastí s znečištěným ovzduším  416 tis .

Projekty a dotace 2015

Čerpání 416 tis na ozdravné pobyty dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

obrázek6Dotace MO Ostrava Jih

logoZimní olympiáda leden 2015 částka 5000,-Kč

Dotace Statutárního města Ostrava

 

obrázekMezinárodní maraton Košice, Technická dovednost a Změním své město

v částce 50 000,-Kč .

Projekty a dotace 2016

Dotace  25 000,– Kč poskytnutá z Magistrátu SMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava.

Název projektu: „HÝBEJME SE ! “ na DDHM do 40 tis. Kč a sportovní materiál do MŠ.

obrázek