Základní škola

Vedení školy: 

Ředitel školy:                                 Mgr. Jaroslav Giecek

Zástupce ředitele:                         Mgr. Petr Poláš

Tajemnice:                                      Kateřina Škovronová
Ekonomka:                                     Anna Ruttová

Výchovný poradce:                       Mgr. Petr Poláš

Metodik školní prevence:            Mgr. Barbora Kinclová

IMG_0349 (2)

Název školy:    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B,  příspěvková organizace
Sídlo:   Volgogradská 6B/2600,  Ostrava – Zábřeh, 700 30
Právní forma: příspěvková organizace
DIČ:  389-709 783 28
tel./fax: e-mail: 596750879skolavolgogradska<zavináč>atlas<tečka>cz
 IČ:            709 783 28

Jací jsme?

Základní škola Volgogradská je sídlištní školou s dlouholetou tradicí. V Ostravě-Zábřehu působí již od roku 1965.
Školu v současnosti navštěvuje 396 žáků ze spádových i vzdálenějších oblastí, kteří jsou rozděleni do 18 tříd.

Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů pro základní školu. V prvním, druhém a šestém, sedmém ročníku probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „Harmonická škola pro život“ se zaměřením na všeobecný rozvoj znalostí a dovedností žáků.

Snažíme se dětem vytvořit ke studiu příjemnou atmosféru, příjemné a podnětné pracovní prostředí, vychováváme žáky k vzájemné spolupráci, toleranci.Širokou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků aktivní přístup k sebevzdělávání. Volný čas se snažíme žákům zpříjemnit celou řadou akcí, jichž se mohou zúčastnit.

Žáci se mohou do chodu školy zapojit prostřednictvím svých námitek a podnětů Školního parlamentu, jehož členy jsou zástupci jednotlivých tříd a jehož zasedání jsou přístupná všem žákům. Školní parlament přitom úzce spolupracuje s vedením školy.

Přestože naše škola sídlí ve starší budově, nabízí žákům moderní vybavení včetně řady specializovaných učeben. Máme 2 počítačové učebny, výtvarnou učebnu, hudebnu, školní knihovnu a také vlastní fotbalové hřiště.

Základní škola Volgogradská pořádá pro děti z naší MŠ i okolních MŠ a jejich rodiče ukázkové hodiny v 1. třídách a pro zapsané budoucí prvňáčky se  koná „Výuka nanečisto“.