Výběr stravného

VÝBĚR  STRAVNÉHO

+ družiny

Na měsíc PROSINEC

28.11.2018

od 6:15 -10:45 a 11:15 -15:30

Další dny pouze od 07:00 – 08:00

 

VÝBĚR  STRAVNÉHO

+ družiny

Na měsíc LEDEN

20.12.2018

od 6:15 -10:45 a 11:15 -15:30

Další dny pouze od 07:00 – 08:00

Týdenní plán od 19.11. – 23.11. 2018

Pondělí 19.11.                

8.55                       Prezentace odborné školy, 9.A,B – chlapci

9.00                       KMO – Fantazíruj s knihou, 7.B – dohled Naj.

Úterý 20.11.

9.00                       Prezentace Střední průmyslové školy – 9.A,B

Středa 21.11.

Čtvrtek 22.11.

8.00 – 12.35           Výuka na dopravním hřišti, 5.A – dohled Pol.

10.00 – 13.00         školení Management – ŘŠ

11.00                     KMO Gurťjevova, beseda a výměna knih, 3.A – dohled Krul.

14.30                     Porada – všichni učitelé, vedoucí vychovatelka

Pátek 23.11.         

8.00 – 12.35           Výuka na dopravním hřišti, 5.B – dohled Taub.

 

20.11.                    10. lekce plavání v Brušperku

21.11.                    Návštěva filmového představení v kině Luna, od 10 hod., pohádka „Příběh koček“

22.11.                    Návštěva knihovny a muzea v Bílovci, třída Motýlek a Krteček, v 8,15 hod. odjezd od MŠ, zpět na oběd, program v knihovně „Pohádky se            Sněhurkou“,  program v muzeu „Knoflíkoví návrháři“

26.11.                Prezentace gymnázia Educa, 9.A,B

kontejner na sběr – celý týden

26.11.  9.00        KMO – Fantazíruj s knihou , 7.A – dohled Naj.

27.11.                KMO – knihovnický katalog 6.A,B – dohled Naj.

28.11.                Zábavná chemie, 5.A,B

29.11.                Olympiáda z českého jazyka, vybraní žáci z 8.A a 9.A,B – dohled Naj.

Týdenní plán od 12.11. – 16.11. 2018

Pondělí 12.11.           

8.15                            Knihovna Gurťjevova – beseda 2.B, dohled Dol.

Úterý 13.11.

8.00 – 10.30               Návštěva střední školy AHOL autobusem – 9. třídy, dohl. Zem., Pol.

9.00 – 11.30               MAP II – konference MMO, ŘŠ

Středa 14.11.

8.00 – 11.00               Knihovna Gurťjevova – beseda + dílny, 3.B – dohled Posp.

8.00                            Soutěž Mladý zoolog – ZOO Ostrava – vybraní žáci, dohled Zem.

9.00 – 10.00               Knihovna Gurťjevova – Poprvé v knihovně, 1.B – dohled Hran.

Čtvrtek 15.11.

8.30                            Divadlo loutek – Středa nám chutná, 3.A – dohled Krul.

11.40                          Prezentace Obchodní akademie v 9. třídách

Testování ČŠI 9.A,B – chlapci – 6. vyuč. hod., dohl. Čer.

14.30                          Provozní a klasifikační porada – všichni učitelé, vedoucí vychovatelka, spec. ped.

16.30                          Třídní schůzky – prezentace AHOL v 9. třídách

 

Pátek 16.11.              

Testování ČŠI  9.A,B – dívky – 6. vyuč. hod., dohl. Čer.

 

13.11.                         9. lekce plavání v Brušperku

15.11.                         Návštěva přírodovědecké stanice v Ostravě-Porubě, třída Motýlek a                                                        Krteček, program „Ježkův rok“, v 9,15 hod.

16.11.                         Fotografování p. Kováč, od 9,30 do 10 hod. na objednávku, od 10 hod.                                                  sourozenci

 

19.11.  9.00      KMO – Fantazíruj s knihou , 7.B – dohled Naj.

19.11.  8.55      Prezentace odborné školy automobilové  pro chlapce (chlapci do jedné devítky, děvčata do druhé devítky)

22.11.  11.00    KMO – beseda + výměna knih, 3.A – dohled Krul.

22.11.  8.00 – 12.35 Výuka na dopravním hřišti, 5.A – dohled Pol.

23.11.  8.00 – 12.35 Výuka na dopravním hřišti, 5.B – dohled Tau.

Technická dovednost žáků 2018

V letošním školním roce proběhl ve dnech 24. a 25. října ve školní dílně ZŠ a MŠ Volgogradská 6B v Ostravě – Zábřehu již 9. ročník celoměstské soutěže Technická dovednost v oblast ručního zpracování dřeva a kovu.

Cílem projektu je propagace a osvěta technických oborů a řemesel mezi školami i rodiči v ostravském regionu, zatraktivnění odborného vzdělání, změna všeobecného nezájmu žáků a rodičů o technická povolání a snaha dosáhnout řemeslné úrovně žáků z osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 žáků z 8 základních škol Ostravy a okolí. Školy vyslaly na tuto soutěž 2 až 7 nejzručnějších žáků sedmých, osmých a devátých ročníků, kteří soutěžili v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Žáci vyráběli dle odborných instrukcí p. učitele Hrušky, technického výkresu a předvedeného finálního výrobku, špachtli.

Výroba špachtle, kombinovaného výrobku ze dřeva a kovu, byla náročná, přesto však výrobek všichni žáci úspěšně dokončili, i když v dílně strávili téměř 6 vyučovacích hodin. Mezi žáky se objevilo i několik dívek, které se svou důslednou, přesnou a téměř dokonalou prací vyrovnaly chlapcům.

Nejlepší výrobky žáků bodově ohodnotila komise složená z učitelů základních škol a odborníků pracujících v dané oblasti. Všichni hodnotící se shodli na tom, že hodnocení bylo velmi náročné a opravdu těžké, neboť některé výrobky byly téměř dokonalé a hodně podobné.

Nejlepších dvacet žáků bylo odměněno za své výrobky hodnotnými cenami (mobilní telefon, fotoaparát, smart hodinky, bluetooth bedýnky a flash disky).

V rámci projektu se v měsíci červnu 2018 uskutečnil 1. ročník soutěže pro žáky  4.-6. tříd Hrajeme si s Merkurem, kde žáci sestavovali ve dvojicích velmi náročný model nákladního automobilu ze stavebnice Merkur. Této soutěže se zúčastnilo celkem 17 dvojic ze šesti základních škol Ostravy a okolí. I z této soutěže si žáci odnesli velmi pěkné věcné ceny.

Obě soutěže podpořily dotace z Magistrátu města Ostravy, což bylo zveřejněno na internetových stránkách školy.

Výrobky byly spolu s cenami předány po ohodnocení žákům z daných škol. Výsledky soutěže Technická dovednost žáků v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu:

1. místo Matěj Kaluža ZŠ Pokorného 105 bodů
2. místo Klára Motalová ZŠ Volgogradská 6B 99 bodů
3. místo Jakub Adamkovič ZŠ Sekaniny 96 bodů

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Hruška

Týdenní plán od 5.11. – 9.11. 2018

Pondělí 5.11.             

8.00 – 10.00               Výtvarný workshop – galerie PLATO, 3.B – dohl. Posp.

8.00 – 11.40               ČČK – školení první pomoci, teorie – 9.A,B

                                   Odevzdání knih Pierot + peněz za zakoupené cvičebnice

Odevzdání peněz za fotografie + zbylé fotografie

Úterý 6.11.

13.30 – 14.30              Soutěž ve šplhu – 1. st., organizuje – Taub., Posp.,Dol.

Středa 7.11.

8.00 – 10.00               Bramborka – program SVČ Gurťjevova, 3. ročníky, dohl. Krul.,Posp.

10.00 – 12.00              Bramborka – program SVČ Gurťjevova, 4. ročníky, dohl. Skal., Feš.

Soutěž: Chci se stát nejlepším chemikem – 9.B, organizuje –                                           Jedličková (v rámci hodiny chemie)

Čtvrtek 8.11.

8.00 – 12.35               ČČK – školení první pomoci, praxe – 9.A,B

8.00 – 13.30               exkurze Darkovičky – Hrabyně, 5. ročníky, dohl. Tau, Pol.

9.00 – 10.30               „Malí grafici“ – program ve Výstavní síni – 3.A, dohl. Krul.

Pátek 9.11.               

11.00                          KMO Výškovice – beseda 5.B, dohl. Tau

5.11.                 Návštěva domova důchodců Korýtko, třída Motýlek, v 9 hod., téma                                „Příprava zahrady na zimu“

6.11.                8. lekce plavání v Brušperku

8.11.                Divadelní představení v MŠ, divadélko Bonbón, pohádka „O Mášence“,                         v 9,15 hod.

 

Canisterapie

Dne 17.10. proběhla v naší školní družině canisterapie. V krátké besedě byly děti seznámeny k čemu se tito pejsci využívají a v čem spočívá jejich práce. Po té byl připraven program, ve kterém psi předvedli, co všechno umí. Poplatek, který děti na akci přinesly, psovodi po vzájemné domluvě věnovali na veterinární péči pro zvířata v nouzi, která jsou v současné době v domově „Starouškov“, tímto za finanční částku děkujeme.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 11.10.2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Žáci z 8.-9. ročníku během 40 minut řešili úkoly z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Máchalová Lucie     9.A

Nová Sidonie           8.A

Cínová Miroslava      9.A

Všem žákům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V měsíci říjnu se naše škola zapojila do soutěže “Logická olympiáda” pořádané Mensou České republiky. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde pouze naučené znalosti, ale také schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je vyhlášena pro:

kategorie  A: žáci prvního stupně základních škol

kategorie  B: žáci druhého stupně základních škol

(v nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test, délka testu je 30 minut)

Z naší školy se zúčastnilo 37 žáků z prvního stupně.

Výsledky základního (nominačního) kola soutěže:

Kategorie Ado soutěže se zapojilo 1 191 řešitelů z Moravskoslezského kraje.

Nejlépe se z naší školy umístili tito žáci:   Krčmářová Julie                4.B

                                                                   Tesková Veronika             5.A

                                                                   Valáriková Barbora           3.A

Krčmářová Julie postupuje do krajského kola. Blahopřejeme.

Z naší školy se zúčastnilo 51 žáků z druhého stupně.

Výsledky základního (nominačního) kola soutěže:

Kategorie Bdo soutěže se zapojilo 2 301 řešitelů z Moravskoslezského kraje.

Nejlépe se z naší školy umístili tito žáci:   Trabura Jan                      8.A

                                                                   Macura Filip                    6.A

                                                                   Cínová Miroslava           9.A

Všem žákům děkujeme za účast.

Logická olympiáda – úspěch žákyně 4. B Julie Krčmařové

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Do 30. září probíhala registrace a základní kolo pro 1. stupeň se uskutečnilo ve dnech      1. – 7. října.

Juli Krčmařová se umístila v rámci své kategorie a kraje na 20. – 22. místě z počtu 1191 zúčastněných, tedy lépe než 98,32 % soupeřů.

V celkovém pořadí se v rámci své kategorie umístila na 278. – 291. místě z konečného počtu 11 616 účastníků – tedy 97,56 % soutěžního pole.

Juli postupuje do krajského semifinále, které se uskuteční 2. 11. 2018.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A DRŽÍME PĚSTI!!!