P l á n     p r á c e    o d  15.01.-19.01.2018

Pondělí 15.01

15.00 h   provozní porada pedagogických pracovníků

16.00-18.00 h   konzultace o prospěchu a chování

Úterý 16.01.

12.30-14.00 h   3.A plavání – doprovod pí Unucková. Přeprava bude zajištěna autobusem z parkoviště  kostela Sv.Ducha v 11.45 h a je zdarma !!!

Středa 17.01.

10.00 h MŠ kino Luna 40,-Kč/žák Velká oříšková loupež

Čtvrtek 18.01.

10.15 h   1.B knihovna – Poprvé v knihovně – organizace výuky dle instrukcí TU. Doprovod Mgr.Doležalová

Pátek 19.01.

10.30 h    MŠ – divadlo 40,-Kč/žák Loupežník a Třestipírko

Všeobecné:

Recitační soutěž – 1. stupeň – třídní kola proběhnou ve třídách do konce měsíce ledna. Školní kolo proběhne v týdnu od 05.-09.02.2018 /termín bude upřesněn/. Obvodní kolo je naplánováno na únor 2018. Básně budou třídním učitelům rozdány v tomto týdnu.

Třídním učitelům byly rozdány přihlášky pro žáky do školy v přírodě. Tyto po sesbírání odevzdají ZŘ Mgr. Polášovi.

TU 2. stupně poučí žáky, aby plastové láhve před vyhozením do vaků odvíčkovali a sešlapali.

Výběr stravného

Výběr stravného + družina

na měsíc únor

29.1.2018

v době

od 6:15 – 10:45 a 11:15 -15:30

!!!!! V ostatních dnech pouze !!!!!

od 7:00 – 8:00 hod.

——————————————————————–

Výběr stravného

!!!!!na měsíc březen !!!!!

26.2.2018

v době

od 6:15 – 10:45 a 11:15 -15:30

!!!!! V ostatních dnech pouze !!!!!

od 7:00 – 8:00 hod.

P l á n     p r á c e   o d 08.01.-12.01.2018

Pondělí 08.01

8.00 h     městské kolo ve florbalu – mladší chlapci ZŠ gen. Píky. Doprovod Mgr.Giecek

8.00 h    2.B knihovna Gurťjevova „Knížka je můj kamarád“ , doprovod Mgr. Pospíšilová

Úterý 09.01.

12.30 – 14.00 h   3.B plavání – doprovod sl.Kantorová. Přeprava bude zajištěna autobusem z parkoviště kostela Sv.Ducha v 11.45 h a je zdarma !!!

Středa 10.01.

Čtvrtek 11.01.

8.00 h    1.A, Zážitkové programy nejen s drumbeny 40,-Kč/žák/ podle počtu žáků/ proběhne v oddělení školní družiny ve škole

8.55 h    2.A  viz bod výše

10.00 h    2.B – viz bod výše

10.55 h     4.A – dtto

11.50  h    4.B – dtto

11.50 h     příprava tříd k volbám prezidenta republiky ČR

/2.A,4.A,1.B,6.B,6.A a Hv/- viz příloha

Pátek 12..01.

14.00-22.00 h      volby prezidenta ČR

Sobota 13.01.

8.00-14.00 h      volby prezidenta ČR

Všeobecné:

Plavání ve II. pololetí se účastní třídy 2.A a 2.B vždy ve 14-ti denním intervalu od 06.02.2018 do 26.06.2018 . Přeprava bude prováděna do vyčerpání částky zvláštním autobusem . Odjezd od kostela Sv.Ducha v 11.45 h a je zdarma. TU obdrželi do složek ve sborovně tiskopisy lékařských potvrzení pro žáky.

Konzultace o prospěchu a chování  se uskuteční v pondělí 15.01.2018 od 16.00-18.00 hodin.

Výuka v pátek 12.01.2018 1. stupeň do 11.40 hodin, 2. stupeň do 12.35 h z důvodu voleb prezidenta ČR .

Mgr.Ing. Rašková Zdeňka  není zaměstnancem naší školy. V měsíci lednu nastoupí po mateřské dovolené Mgr.Ing.Jedličková Jana a Mgr. Lucie Dostálová .

V měsíci únoru a dubnu se uskuteční školy v přírodě na horském hotelu Permoník v Novém Hrozenkově, okres Vsetín.

I.turnus 24.02. – 09.03.2018 – 4.B,5.A,5.B a 6.A

II.turnus 17.04. – 30.04.2018 – 3.A,3.B,4.A a MŠ

PIŠKVORKY

Dne 19.12.2017 se konal na naší škole 1. ročník soutěže – PIŠKVORKY.

Soutěž proběhla mezi žáky 6. – 9. ročníku. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků.

Vítězové:      Zina Samková 9. B

                     Sebastián Mikulica 9. A

                     Veronika Šabatová 9. A

Děkujeme za účast.

 

Poděkování

Moc děkujeme paní Šilhárové, mamince Elišky Šilhárové, která je žákyní 2.A, za vánoční dárky pro děti 1.odd. ŠD.

Lada Unucková


20171219_152503

Školní družina

V měsíci listopadu a prosinci se děti 1. a 2.odd.školní družiny, zapojily do tří akcí.

Jako první byla sbírka pohlednic pro nemocnou Lenku Konečnou, kterou postihla v 10 letech leukémie. Děti donesly různé pohledy, které Lenka sbírá, nakreslily obrázky, které jsme společně odeslali na poště.

Začátkem prosince jsme uspořádali druhou akci „plníme krmelec“. Děti donesly jablka, mrkve,suché pečivo, slunečnici, seno a lojové koule pro ptáčky. Celou nadílku jsme odnesli do krmelce v Bělském lese.

Poslední společnou akcí v letošním roce, je sbírka pro nadační fond Studánka naděje, která má azyl pro týraná, opuštěná zvířata. Během vánočních svátku odvezeme sbírku do Tachova.

P l á n p r á c e od 18.12.-22.12.2017

Pondělí 18.12.

8.00 – 9.30 h     5.B – Vánoční dílny – SDMM O.- Zábřeh, s sebou přezůvky, tašku, 30,-Kč žák. Doprovod Mgr. Hranošová.
8.00 h               2.B KMO Gurťjevova- doprovod Mgr. Pospíšilová
9.30-11.00 h     1.A – viz bod výše – Mgr. Nedělová
11.00-12.30 h   1.B – viz bod výše – Mgr. Doležalová

Úterý 19.12.

9.00 h                2.B – Divadlo loutek Ostrava „ Jak šlo vejce na vandr“ 60,-Kč/žák. Doprovod Mgr. Pospíšilová.
10.30 h              1.AB – viz bod výše, doprovod Mgr. Nedělová, Mgr. Doležalová
11.00 h               2.A KMO Gurťjevova beseda „ O vánocích“ + výměna knih
12.30-14.00 h    3.A plavání – pí Unucková
14.00 h               6.-9. ročník „ Vánoční piškvorky“ organizují Mgr.Černá, Mgr. Klimšová

Středa 20.12.

8.00 h               obvodní kolo ve florbalu mladších chlapců, tělocvična ZŠ Volgogradská, organizují ŘŠ Mgr. Giecek,Mgr.Švajný, po dobu konání tělocvična mimo provoz
8.30 h             3.A Divadlo loutek Ostrava „ Štědrý den malého Jakuba“ 60,-Kč/žák.

Čtvrtek 21.12.

8.00 h              obvodní kolo ve florbalu starších chlapců, tělocvična Volgogradská,
8.00-9.20 h      výuka dle rozvrhu + přestávka, poté přesun do kostela Sv. Ducha
10.00 h            generální zkouška adventního koncertu
16.00 h            l. vystoupení adventního koncertu pro rodiče MŠ
18.00 h            2. vystoupení adventního koncertu pro ZŠ

Pátek 22.12.

8.00-9.30 h      1.-9. ročník – „ Vánoční povídání …….“ ve třídách, včetně přestávky
10.10 h            1.-8. ročník kino Luna „Přání k mání“ 60,-Kč/žák

9.AB – program dle instrukcí TU
Výuka ukončena v tento den v 11.40 hodin.

Všeobecné:
1. Organizace ve čtvrtek /21.12./ den adventního koncertu bude součástí zvláštní přílohy ve sborovně školy.

2. Ve středu 20.12. bude prováděn výběr stravného na měsíc leden 2018.

Zahájení školního roku v novém kalendářním roce je ve středu 03.01.2018, dle platného vyučovacího rozvrhu.