P l á n   p r á c e    od  26.03. do 30.03.2018

Pondělí  26.03.

09:00 hod.                  porada MMO GDPR ředitel Mgr. Jaroslav Giecek

10:00 hod.                  náslech předškoláků naší MŠ ve škole

2.B      návštěva knihovny

MŠ 09:30 hod.           Velikonoční dílničky ve SVČ Gurťjevova – třída

Kuřátko

 

Úterý 27.03.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

08:00-12:35 hod.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ

09:00 hod.                  MŠ třída Krteček – návštěva domova důchodců Korýtko

Krajské finále v basketbale starších chlapců Opava – vybraní žáci, doprovod              Mgr. Švajný, odjezd dle instrukcí

12:30-14:00 hod.        2.B plavání, p. Unucková

15:00-17:00 hod.        MŠ třída Motýlek vyrábění jarních dekorací a posezení                                                                 s rodiči

 

Středa 28.03.

MŠ 09:30 hod.           Velikonoční dílničky ve SVČ Gurťjevova – třída Krteček

Čtvrtek 29.03.           Velikonoční prázdniny

 

Pátek 30.03.               Státní svátek

 

 

P l á n   p r á c e    š k o l y   o d  19.03.-23.03.2018

Pondělí 19.03.

10.30 h      1.AB  Divadlo loutek Ostrava – „Perníková chaloupka“ 60,-Kč/žák doprovod TU. Organizace výuky v tento dle instrukcí TU.

16.00 h      MŠ – Karneval s Hopsalínem – ŠJ ZŠ Volgogradská

Úterý 20.03.

7.30 – 8.45 h      školní kolo matematické soutěže KLOKAN organizuji  Mgr. Klimšová, Mgr. Černá

8.30 h      4.A divadlo „Čtyřlístek zasahuje“ 60,-Kč/žák. Doprovod Mgr. Peterková. Po divadle návrat zpět  do školy.

11.00 – 12.30 h    5.A SDDM Ostrava- Zábřeh, Velikonoční dílny, s sebou 30,-Kč/žák, tašku, přezůvky. Doprovod  Mgr. Lembasová

12.30 – 14.00 h     2.A plavání – doprovod pí Unucková

14.00 h     PPP Ostrava-Poruba , schůzka MŠP – Mgr.Kinclová

Středa 21.03.    

8.00 – 13.30 h     Velká cena ZOO – 15 žáků  doprovod Mgr.Zemanová

8.00 –   9.30 h     3.A SDDM Ostrava – Zábřeh, Velikonoční dílny s sebou 30,-Kč /žák, tašku, přezůvky. Doprovod Mgr. Skaláková. Po ukončení návrat zpět do školy.

Čtvrtek 22.03.

 

Pátek 23.03.

8.15 h    4.A knihovna – beseda „ Nejhorší den“ + výměna knih. Doprovod Mgr. Peterková. Po ukončení návrat zpět do školy.

 

 

Všeobecné:

 

-26.3. 10.00 h náslech předškoláků naší MŠ ve škole

-26.3. 2.B knihovna

-27.3. Den otevřených dveří pro rodiče

-28.3. 10.00 h náslech předškoláků MŠ Volgogradská ve škole

-29.3.-02.04. velikonoční prázdniny

-03.04.-16.04. – 4.B , 5.B škola v přírodě

-04.04. / středa/ 13.00-18.00 h l. den zápisu do školy

-05.04. /čtvrtek/ 13.00-17.00 h 2. Den zápisu do školy

-12.04. přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání

-13.04. přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

 

Výběr stravného

Výběr stravného

na měsíc DUBEN

26.3.2018

v době

od 6:15 – 10:45 a 11:15 -15:30

!!!!! V ostatních dnech pouze !!!!!

od 7:00 – 8:00 hod.

——————————————————————–

   P l á n    p r á c e  o d  05.03.2018-09.03.2018

Pondělí 05.03.

11.00-12.30 h     1.B SDDM Ostrava-Zábřeh „Velikonoční dílny, 30,-Kč/žák, přezůvky s sebou, tašku na výrobky. Doprovod a organizace výuky dle instrukcí Mgr. Doležalové

Úterý 06.03.

12.30 – 14.00 h  2.A plavání – doprovod Mgr.Krulíčková

Středa 07.03.

8.00 -11.40 h    okresní finále v basketu dívek – tělocvična školy – ŘŠ Mgr. Giecek. Po dobu konání je tělocvična mimo provoz .

9.00 h     MŠ Divadlo Smíšek – pohádka Ze slepičího světa – 30,-Kč /žák

8.00 – 9.30 h 2.B  SDDM Ostrava-Zábřeh “Velikonoční dílny“ 30,-Kč/žák, přezůvky, tašku na výrobky. Doprovod a organizace výuky dle instrukcí Mgr. Pospíšilové

9.30 – 11.00 h   1.A – viz výše – Mgr. Nedělová

11.00 – 12.30 h  2.A – viz výše – Mgr. Krulíčková

Čtvrtek 08.03.

8.00 – 12.35 h   okresní finále v basketu chlapců –tělocvična školy – ŘŠ Mgr. Giecek. Po dobu konání je tělocvična mimo provoz.

11.00- 12.30 h   4.B SDDM Ostrava-Zábřeh , „Velikonoční dílny“ 30,-Kč/žák, přezůvky, tašku na výrobky Mgr. Tauberová

10.15 h      1.B knihovna – „Velikonoce“ doprovod Mgr.Doležalová

Pátek 09.03.

8.00 – 9.00 h        5.B SDDM Ostrava-Zábřeh, „Velikonoční díly „ 30,-Kč/žák, přezůvky,tašku na výrobky – Mgr. Hranošová

9.45 – 11.00 h    Streethockey – tělocvična gymnázium Volgogradská. Vybraní žáci 6.-7.tříd. Doprovod ŘŠ Mgr. Giecek

15.00-15.30 h      příjezd 1. turnusu ze školy v přírodě

VŠEOBECNÉ

19.3. – 1.AB divadlo

20.3. 14.00 h schůzka metodiků ŠP – Mgr.Kinclová

20.3. 5.A Velikonoční dílny

21.3. 3.A Velikonoční dílny

26.3. 10.00 h náslech předškoláků naší MŠ ve škole

26.3. 2.B knihovna

27.3. Den otevřených dveří

28.3. 10.00 h náslech předškoláků MŠ Volgogradská ve škole

P l á n   p r á c e  o d   26.02.-02.03.2018

Pondělí 26.02

Úterý 27.02.

přistaven kontejner k odvozu sběru

12.30 – 14.00 h    2.B plavání – doprovod pí Unucková

Středa 28.02.

přistaven kontejner k odvozu sběru

Čtvrtek 01.03

přistaven kontejner k odvozu sběru

Pátek 02.03.

přistaven kontejner k odvozu sběru

VŠEOBECNÉ:

Po dobu ozdravného pobytu budou v provozu jen 3. oddělení školní družiny ve třídách budovy ŠD.

Ve čtvrtek 01.03. proběhne v některém z oddělení ŠD od 13.00-15.00 hodin pro 2×40 dětí prezentace s ochutnávkou OVOMIXu .

Žáci, kteří se zúčastní ozdravného pobytu v Itálii, dle letáku, který jim byl předán musí do 15.03.2018 odevzdat na sekretariátu školy zálohu ve výši 2000,-Kč. Příjmový doklad obdrží od pořádající agentury.

P l á n p r á c e od 19.02.-24.02.2018

Pondělí 19.02 

Úterý 20.02.

8.00 h obvodní kolo recitace žáků SVČ Gurťjevova. Žáky odvede pí Parmová.
Seznam žáků a jejich předání zajistí Mgr. Fešarová.
12.30 – 14.00 h 2.A plavání – doprovod pí Unucková

Středa 21.02.

10.00 h MŠ – koni Luna – pohádka Esa z pralesa 40,-Kč
12.45 h informační schůzka I. turnusu školy v přírodě

Čtvrtek 22.02.

9.15 h MŠ – Přírodovědecká stanice Poruba, třída Krteček, 30,-Kč/žák

Pátek 23.02.

8.00 h 2.A KMO Gurťjevova beseda „Slova, slovíčka…..doprovod Mgr. Krulíčková

Sobota 24.02.

9.00 h parkoviště kostelaSv. Ducha – odjezd l. turnusu na školu v přírodě Nový Hrozenkov

Florbal

Druhé místo našich mladších žáků

Po vítězství našich mladších žáků šestého a sedmého ročníku v obvodním kole ve florbalu se zúčastnili finále městského kola. Zde jsme prohráli pouze s hokejovou ZŠ Dětská Ostrava Poruba a umístili se na výborném druhém místě. Jen těsně nám unikl postup do krajského kola. Školu reprezentovali David Hloušek, Saša Tobola, Matěj Šlosarčík, Pepík Maxera, Matěj Šmerda, Ivo Cimmer, Robert Kavala, Tomáš Vavruša, Lukáš Sýkora a Nikolas Doležal. Gratulujeme.

florbal1 florbal2

Informace ze školní jídelny

Ozdravný pobyt

Děti přihlášené  na ozdravný pobyt (seznam jsem obdržela 9.2.2018), mají odhlášeny obědy v termínu od 24.2. do 9.3.2018.

NEZAPOMEŃTE V TERMÍNU ZAPLATIT STRAVU NA BŘEZEN.

(vedoucí ŠJ není přítomná od 12.3.-18.3. 2018)