Školský zákon

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon

Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb.

472-2011_novela_SZ.pdf

Výklady a informace : zde