Bělský les – krmelec

V pátek 18. 1. jsme s dětmi 1. a 2. oddělení  ŠD byli na přírodovědné vycházce v Bělském lese. Děti si pro zvířátka donesly mrkve, jablka, seno, slunečnicová semínka a lojové koule. Tímto děkujeme všem dětem a rodičům, kteří přispěli na tuto akci.

Foto z akce