Mateřská škola

m-krtecek-se-raduje-krtkuv-vylet-13070

 

AKTUÁLNĚ:

V úterý 11. září začíná první lekce PLAVÁNÍ v Brušperku!

 

Děti přijaté do mateřské školy k 1.9.2018 na školní rok 2018/2019:

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 33/2018.

 

Pozor, pozor! Tak už je konečně na světě naše zbrusu nové video, které Vás provede naší školičkou a zároveň Vás pozve na ZÁPIS, který se bude konat 2. – 3. května od 8 do 16 hod. :-) Tak neváhejte a koukněte se! Doufáme, že se bude líbit. Video najdete na facebookových stránkách MŠ Pastelka.

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NA FACEBOOKU

Můžete si nás najít i na facebookových stránkách, stačí vyhledat MŠ Pastelka 😉

 

Adresa: Základní a mateřská škola, Volgogradská 6b, 700 00 Ostrava-Zábřeh

Pobočka: MŠ Výškovická 120, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Ředitel: Mgr. Jan Šebesta

Zástupce pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Válková

Vedoucí školní jídelny: Ludmila Gurbovičová

 

Kontakty:

MŠ – 770 139 283

ZŠ – 770 139 281

ŠJ – 770 139 285

 

Provoz MŠ: 6 – 16.30 hod:

– ranní scházení: 6 – 8 hod

– polední vyzvedávání: 12 – 12.30 hod

– odpoledne: 14.30 – 16.20 hod

 

Školné: 300 Kč                       Stravné: 32 Kč/ den

 

Naše motto: SPOKOJENOST DĚTÍ A RODIČŮ

 

Nadstandardní nabídky pro vaše děti:

 • Zájmové kroužky: taneční, dramatický, keramika, angličtina, flétna
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • škola v přírodě
 • nocování v mš
 • návštěvy Divadla loutek
 • návštěvy ZUŠ, SVČ
 • návštěvy divadel v naší MŠ
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • návštěvy knihovny
 • spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců
 • spolupráce se ZŠ Volgogradská 6b
 • spolupráce s Hasiči a Městskou policií
 • akce pro předškoláky
 • rozloučení s předškoláky
 • celodenní výlet
 • Den otevřených dveří spojený se Zápisem dětí

Co přinášíme rodičům:

 • denně máte možnost získat informace o svém dítěti u třídních učitelek
 • zástupce pro předškolní výchovu je Vám k dispozici ke konzultacím
 • možnost nahlédnutí na své dítě v běžném provozu MŠ
 • poradenské služby v oblasti sociální a vzdělávací
 • nabízíme možnost spolupráce na všech akcích MŠ

Co bude Vaše dítě potřebovat v MŠ:

 • papuče a převlečení do třídy (+ náhradní převlečení do třídy)
 • keramický hrníček pro pitný režim
 • převlečení na zahradu a procházky
 • pyžamo s poutkem na pověšení

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rok s krtečkem Josífkem

ŠVP vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobností rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Učitelky využívají k realizaci ŠVP pedagogické metody, které respektují dítě a jeho individualitu – děti mají prostor k vyjádření svého přání či nechuti se nabízené aktivitě věnovat, střídány jsou spontánní a řízené činnosti. Preferovány jsou skupinové aktivity, komunitní a diskusní kruhy, tvořivá dramatika a prožitkové učení. Děti mají ve třídách stanovena pravidla, na jejichž dodržování dohlíží Krteček Josífek, který děti provází celým programem.

Vizí naší MŠ je vytváření rodinného, příjemného prostředí, vycházejícího hlavně z rovnocenné a vstřícné komunikace s dětmi a rodiči. Partnerský vztah je respektován všemi zaměstnanci – pedagogickými i nepedagogickými.

Vzdělávací obsah je rozdělen do integrovaných bloků, které jsou společné pro všechny třídy školky a konkretizovány až na úrovni třídy prostřednictvím třídních programů.

Rozvržení integrovaných bloků je variabilní. Učitelka si může týdenní popř. měsíční plán rozvrhnout a přizpůsobit dle svého uvážení. Vytváří jej na základě vyhodnocení předcházející tematické části.

 

Vzdělávací obsah respektuje pět následujících oblastí:

1. oblast biologická – lidské tělo, aktivní pohyby, sebeobsluha, zdravá výživa, bezpečnost a ochrana zdraví

2. oblast psychologická – prožívání, poznávání, sebepojetí

3. oblast interpersonální – komunikace, spolupráce, respekt a tolerance

4. oblast socio-kulturní – rodina a domov, zapojení se do života města, spolupráce se ZŠ

5. oblast enviromentální – vliv člověka na přírodu, rozmanitost a souvislosti v přírodě

 

Integrované bloky:

Krtek ve školce (4 týdny) – září

Krtek v lese (8 týdnů) – říjen, listopad

Krtek na horách (8 týdnů) – prosinec, leden, část února

Krtek oslavuje příchod jara (6 týdnů) – část února, březen

Krtek má všechny rád (6 týdnů) – duben, část května

Krteček Josífek na cestách (6 týdnů) – část května, červen

Náš program tvoří šest bloků. Děti provází pohádkové postavička Krtek, která má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony pozoruje a poznává svět kolem sebe. Děti mají příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly a objevovat její tajemství. Sledují přirozený cyklus ročních období, přírodních a společenských situací s nimi spojených (přírodní jevy, vliv člověka na přírodu, tradice, svátky). Pomáhají dítěti porozumět okolnímu světu, zejména vlivu přírody na veškeré dění. Navozují konkrétní situace a činnost, která bezprostředně souvisí se životem dětí.