Mateřská škola

 

AKTUÁLNĚ:

Kolektiv MŠ Pastelka Vás srdečně zve na vánoční jarmark, který se bude konat 4. prosince ve třídě Kuřátko od 14,30 do 16,30 hod. Čekají na Vás výrobky dětí, nějaká ta dobrota a svařáček na zahřátí 😊 Budeme se těšit! 😉

04461347_yoiepp

Děti přijaté do mateřské školy k 1.9.2018 na školní rok 2018/2019:

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 33/2018.

 

Pozor, pozor! Tak už je konečně na světě naše zbrusu nové video, které Vás provede naší školičkou a zároveň Vás pozve na ZÁPIS, který se bude konat 2. – 3. května od 8 do 16 hod. :-) Tak neváhejte a koukněte se! Doufáme, že se bude líbit. Video najdete na facebookových stránkách MŠ Pastelka.

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NA FACEBOOKU

Můžete si nás najít i na facebookových stránkách, stačí vyhledat MŠ Pastelka 😉

 

Adresa: Základní a mateřská škola, Volgogradská 6b, 700 00 Ostrava-Zábřeh

Pobočka: MŠ Výškovická 120, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Ředitel: Mgr. Jan Šebesta

Zástupce pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Válková

Vedoucí školní jídelny: Ludmila Gurbovičová

 

Kontakty:

MŠ – 770 139 283

ZŠ – 770 139 281

ŠJ – 770 139 285

 

Provoz MŠ: 6 – 16.30 hod:

– ranní scházení: 6 – 8 hod

– polední vyzvedávání: 12 – 12.30 hod

– odpoledne: 14.30 – 16.20 hod

 

Školné: 300 Kč                       Stravné: 32 Kč/ den

 

Naše motto: SPOKOJENOST DĚTÍ A RODIČŮ

 

Nadstandardní nabídky pro vaše děti:

 • Zájmové kroužky: taneční, dramatický, keramika, angličtina, flétna
 • plavecký výcvik
 • lyžařský výcvik
 • škola v přírodě
 • nocování v mš
 • návštěvy Divadla loutek
 • návštěvy ZUŠ, SVČ
 • návštěvy divadel v naší MŠ
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • návštěvy knihovny
 • spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců
 • spolupráce se ZŠ Volgogradská 6b
 • spolupráce s Hasiči a Městskou policií
 • akce pro předškoláky
 • rozloučení s předškoláky
 • celodenní výlet
 • Den otevřených dveří spojený se Zápisem dětí

Co přinášíme rodičům:

 • denně máte možnost získat informace o svém dítěti u třídních učitelek
 • zástupce pro předškolní výchovu je Vám k dispozici ke konzultacím
 • možnost nahlédnutí na své dítě v běžném provozu MŠ
 • poradenské služby v oblasti sociální a vzdělávací
 • nabízíme možnost spolupráce na všech akcích MŠ

Co bude Vaše dítě potřebovat v MŠ:

 • papuče a převlečení do třídy (+ náhradní převlečení do třídy)
 • keramický hrníček pro pitný režim
 • převlečení na zahradu a procházky
 • pyžamo s poutkem na pověšení

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rok s krtečkem Josífkem

ŠVP vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobností rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Učitelky využívají k realizaci ŠVP pedagogické metody, které respektují dítě a jeho individualitu – děti mají prostor k vyjádření svého přání či nechuti se nabízené aktivitě věnovat, střídány jsou spontánní a řízené činnosti. Preferovány jsou skupinové aktivity, komunitní a diskusní kruhy, tvořivá dramatika a prožitkové učení. Děti mají ve třídách stanovena pravidla, na jejichž dodržování dohlíží Krteček Josífek, který děti provází celým programem.

Vizí naší MŠ je vytváření rodinného, příjemného prostředí, vycházejícího hlavně z rovnocenné a vstřícné komunikace s dětmi a rodiči. Partnerský vztah je respektován všemi zaměstnanci – pedagogickými i nepedagogickými.

Vzdělávací obsah je rozdělen do integrovaných bloků, které jsou společné pro všechny třídy školky a konkretizovány až na úrovni třídy prostřednictvím třídních programů.

Rozvržení integrovaných bloků je variabilní. Učitelka si může týdenní popř. měsíční plán rozvrhnout a přizpůsobit dle svého uvážení. Vytváří jej na základě vyhodnocení předcházející tematické části.

 

Vzdělávací obsah respektuje pět následujících oblastí:

1. oblast biologická – lidské tělo, aktivní pohyby, sebeobsluha, zdravá výživa, bezpečnost a ochrana zdraví

2. oblast psychologická – prožívání, poznávání, sebepojetí

3. oblast interpersonální – komunikace, spolupráce, respekt a tolerance

4. oblast socio-kulturní – rodina a domov, zapojení se do života města, spolupráce se ZŠ

5. oblast enviromentální – vliv člověka na přírodu, rozmanitost a souvislosti v přírodě

 

Integrované bloky:

Krtek ve školce (4 týdny) – září

Krtek v lese (8 týdnů) – říjen, listopad

Krtek na horách (8 týdnů) – prosinec, leden, část února

Krtek oslavuje příchod jara (6 týdnů) – část února, březen

Krtek má všechny rád (6 týdnů) – duben, část května

Krteček Josífek na cestách (6 týdnů) – část května, červen

Náš program tvoří šest bloků. Děti provází pohádkové postavička Krtek, která má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony pozoruje a poznává svět kolem sebe. Děti mají příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly a objevovat její tajemství. Sledují přirozený cyklus ročních období, přírodních a společenských situací s nimi spojených (přírodní jevy, vliv člověka na přírodu, tradice, svátky). Pomáhají dítěti porozumět okolnímu světu, zejména vlivu přírody na veškeré dění. Navozují konkrétní situace a činnost, která bezprostředně souvisí se životem dětí.