Základní informace pro nové strávníky

Informace pro rodiče dětí před nástupem do ŠJ

DĚTI, KTERÉ PŘECHÁZÍ Z NAŠÍ MŠ NA ZŠ A PLATÍ STRAVNÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM, SI MUSÍ V KANCELÁŘI ZAKOUPIT ČIP!!!!!!

Cena stravydle věku dítěte viz provozní řád ŠJ (nutno přečíst informace pro strávníky a provozní řád ŠJ)-shrnutí informací se vám zobrazí při rozkliknutí hlavní stránky školní jídelny ,,školní jídelna¨

Při odevzdání vyplněné přihlášky, strávník obdrží čip v hodnotě 120 Kč (záloha).

V případě zapomenutí čipu, se dítě napíše do sešitu u výdejního okénka, paní vedoucí ověří, zda má dítě přihlášené obědy.

Platba za stravné: hotově nebo trvalým příkazem. – UPŘEDNOSTŇUJTE PROSÍM TRVALÝ PŘÍKAZ – předejdete tím komplikacím. (u trvalého příkazu je nutno dodržovat termín viz informace pro strávníky.)JE NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL, KTERÝ NA POŽÁDÁNÍ OBDRŽÍTE V KANCELÁŘI ŠJ. (cena stravy na měsíc cca: děti 6-10 let 500 Kč, 11-14 let 550 Kč,15- let 600 Kč)

Noví strávníci musí 1. platbu uhradit hotově (datum výběru je vyvěšen na nástěnkách, na internetu a na dveřích ŠJ)

Platba mimo termín vždy od 7:00 -8:00 a 11:00 – 12:00

Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7:00-12:00

Dietní stravování: poskytujeme pouze dietu bezlepkovou a bezmléčnou ( jiné diety nemůžeme z provozních důvodu připravovat ) – cena za stravné dle kategorie dítěte (zákonný zástupce přinese náhradní potraviny: bezl. mouku, bezl. těstoviny,sušené rýžové mléko..). Mezi školní jídelnou a zákonným zástupcem dítěte je uzavřena smlouva o poskytování dietního stravování. JE NUTNÉ DOLOŽIT ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE.

 

Dotované obědy:

Poskytuje nadace WOMEN FOR WOMEN – přihlášky se vyplňují u paní ekonomky Kláry Schafferové. Plnou cenu za stravné za neodhlášené obědy v době nemocihradí zákonný zástupce dítěte, v jiném případě jsou obědy pozastaveny do uhrazení dluhu.

Osvobození od platby za družinu : pokud nebude odevzdáno v družině v řádném termínu, bude  automaticky naúčtováno!!!!!!!!!

Odhlašování, přihlašování stravy: denně do 12 hodiny na den následující (tel.,sms, emailem, osobně)

Plná cena za stravné: Je doúčtovaná v dalším měsíci po odevzdání docházky dítěte. Děti platí pouze potraviny, stát hradí (dotuje) režijní náklady a v případě nemoci (od 2. dne absence) ztrácí nárok na dotaci státu (cena celodenního stravování se tak zvedá na cca 60 Kč.)

  1. den nemoci je tedy ještě dotován.

 

Informace pro rodiče před nástupem do MŠ

Všechny informace viz provozní řád ŠJ (nutno přečíst informace pro strávníky a provozní řád ŠJ)-shrnutí informací se vám zobrazí při rozkliknutí hlavní stránky školní jídelny ,,školní jídelna¨

Naše školní jídelna poskytuje pouze celodenní stravování, děti, které odchází po obědě domů dostávají odpolední svačinku při odchodu z MŠ.

Cena stravy je 32Kč pro děti 2-6 let a 34 Kč pro děti 7 leté.( cena stravy na měsíc je cca

2-6 let 700 Kč + 300 školné, 7 letí 750 Kč + 300 školné)

Dietní stravování: poskytujeme pouze dietu bezlepkovou a bezmléčnou( jiné diety nemůžeme z provozních důvodu připravovat ) – tyto děti pobírají pouze oběd (cena za stravné činí oběd + pitný režim – rodiče ŠJ dodávají potřebné suroviny (rýžové mléko, bezlepkové těstoviny….)  a svačinky si nosí denně v podepsaném plastovém boxu. Vše musí být podloženo lékařskou zprávou a smlouvou uzavřenou mezi školní jídelnou a zákonným zástupcem dítěte.

 

Platba za stravné a školné: hotově nebo trvalým příkazem. – UPŘEDNOSTŇUJTE PROSÍM TRVALÝ PŘÍKAZ – předejdete tím komplikacím. (u trvalého příkazu je nutno dodržovat termín viz informace pro strávníky.)

Školné činí 300 Kč

Osvobození od školného : pokud nebude odevzdáno v MŠ v řádném termínu, bude školné automaticky naúčtováno!!!!!!!!!

Odhlašování, přihlašování stravy: denně do 12 hodiny na den následující (pouze přes ŠJ!!!!)

Plná cena za stravné: Je doúčtovaná v další měsíci po odevzdání docházky dítěte. Děti platí pouze potraviny, stát hradí (dotuje) režijní náklady a v případě nemoci (od 2. dne absence) ztrácí nárok na dotaci státu (cena celodenního stravování se tak zvedá na cca 60 Kč.)

  1. den nemoci je tedy ještě dotován.

 

Děti, kteří nastoupí do MŠ v jiném termínu musí na přihlášku uvést datum nástupu – do té doby budou děti zablokovány, aby nedošlo k nechtěnému přihlášení stravy. (dřívější nástup je nutno nahlásit paní vedoucí ŠJ.

Veškeré změny emailu, účtu tel. čísla…. Je nutno hlásit paní vedoucí ŠJ.

 

CIZÍ STRÁVNÍCI

Nutno přijít, vyplnit přihlášku a zakoupit čip v hodnotě 120 Kč.

Cena oběda 60 Kč. Ovoce, jogurty… jsou dávány cizím strávníkům, dle provařenosti.

Výdej obědů je od 11:00 -11:30 hodin.(po domluvě později)

Oběd si můžete sníst u nás, nebo odnést v jídlonosiči domů.

Pokud si budete oběd odnášet, dostanete jídlo v miskách na tácek a na místě tomu určeném si sami jídlo přendáte do Vašich jídlonosičů.

Není nutné odebírat stravu celý měsíc.

Odhlašování a přihlašováni stravy jde nejpozději 1. dne předem do 12 hod.