Zaměstnanci

Vedoucí ŠJ: Ludmila GURBOVIČOVÁ
Hlavní kuchařka: Miroslava FISCHEROVÁ
Kuchařky:  Čechová Radka

Glofáková Alexandra

Mgr. Leníková Marcela

Miková Jana

Tomanová Vladislava

Volná Terezie