Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

EMAIL:

jídelna@skolavolgogradska.cz

vedoucí ŠJ: Gurbovičová Ludmila

Tel:  770 139 285

úřední hodiny: 7:00-12:00

http://www.zsvolgogradska.8u.cz  – ŠKOLNÍ JÍDELNA = zde jsou uvedeny termíny plateb a aktuální informace, jídelní lístky, provozní řád ŠJ (plné znění informací), možno i k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

PLATBA STRAVNÉHO

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA:

VARIABILNÍ SYMBOL:(bude přidělen vedoucí školní jídelny) uvádějte při navedení trvalého příkazu č.ú. 53734761/0100

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ:

zřídíte si vždy k 17. v měsíci na stravu (školné) na následující měsíc. Nejpozději musí být uhrazeno 20. Den v měsíci na měsíc následující. Při načtení peněz z banky dochází k automatickému navedení obědů od dalšího dne, nebo ode dne kdy byla provedena poslední odhláška.

DODRŽUJTE TENTO TERMÍN A PŘEDEJDEME NEPŘÍJEMNOSTEM

Peníze za odhlášenou stravu

budou zpět poslány na účet, který jste uvedli – 2x ročně a to na konci kalendářního roku (částka nad 1000 Kč) a na konci školního roku (částky nad 200 Kč, nižší částky budou vypláceny hotově.). Dále Vám peníze mohou být vráceny hotově, u vedoucí ŠJ v úředních hodinách během školního roku.

TERMÍNY HOTOVOSTNÍCH PLATEB

jsou umístěny na internetu, na nástěnce před školní jídelnou, ZŠ a v šatnách MŠ. V době 6:15 -10:45 a 11:15 – 15:30. V dalších dnech pouze od 7:00 – 8:00 cizí strávníci 11:00 – 12:00 (v jiném čase po domluvě)

– při platbě hotově je povinnost si zkontrolovat účtenku hned na místě.(kontrola jména, třídy, částky)

Strávníci, kteří mají odhlášky, tudíž převedeny peníze do dalšího měsíce nemají automaticky navedeny obědy do dalšího měsíce NUTNO STRAVU PŘIHLÁSIT

PŘI PLATBĚ NA PŮL ROKU DOPŘEDU, NEJSOU AUTOMATICKY NAVEDENY OBĚDY V DALŠÍM MĚSÍCI. STRÁVNÍK MÁ POVINNOST SI STRAVU NA DALŠÍ MĚSÍC PŘIHLÁSIT.

osvobození od školného/ družiny:

Pokud nebude odevzdáno v MŠ/DRUŽINĚ v řádném termínu, bude školné/družina automaticky naúčtovaná – bez možnosti dodatečného osvobození.

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

nejpozději DO 12 HOD školního dne na den následující: telefonicky, emailem, osobně nebo přes i-stravu (přihlašovací údaje u paní vedoucí)

Při telefonickém, emailovém odhlášení uvádějte srozumitelně jméno, třídu a datum odhlášení

V DOBĚ PRÁZDNIN, ŘEDITELSKÉHO VOLNA JSOU OBĚDY děti ZŠ: automaticky odhlášeny                                                                                                         

děti MŠ: musí odhlásit stravu ve školní jídelně (nestačí nahlásit v MŠ). Celodenní výlety dětí MŠ jsou automaticky odhlášeny.

Při odhlašování přes i stravu Vám musí přijít po 12 hodině potvrzení, jinak je strava neodhlášena – v tom případě volejte.

DĚTI, KTERÉ NEMAJÍ PŘIHLÁŠENOU STRAVU NEMUSÍ BÝT DO MŠ PŘIJATY

V PŘÍPADĚ, ŽE SI CHCETE VYZVEDÁVAT STRAVU PO CELOU DOBU NEMOCI, DOPORUČUJI SI PŘEHLÁSIT STRAVU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TO JAKO NA CIZÍHO STRÁVNÍKA – DOSTANETE TEDY ZA STEJNOU CENU 60 KČ VELKOU PORCI ZA DOSPĚLOU OSOBU A NE MENŠÍ – DLE VĚKU DÍTĚTE.

PLNÁ CENA ZA STRAVNÉ

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte ve škole (MŠ) dva a více dní po sobě jdoucí, a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla spojené. (Mzdové, věcné náklady a zisková přirážka)  =   + 33 Kč/ oběd, k potravinám, které již máte zaplaceny. A to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli. (Vyhl. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování paragraf 4, odst. 9).    Platí to i v případě, pokud má dítě přihlášen pouze 1 oběd v týdnu (pokud již předešlý den nebyl, je to 2. absence. Pokud nebylo dítě ve škole (MŠ) v pátek a nepřijde i v pondělí (je pondělí také bráno jako 2. den absence).

OBĚDY PRO NEMOCNÉ DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE

Děti ZŠ a MŠ v jídelně ZŠ od 11:00 do 13:00 hod.

Děti MŠ: v době prázdnin ZŠ v budově MŠ v době od 11:00 – 11:15 – v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny.

Pokud si chcete vyzvednout i odpolední svačinu dítěte z MŠ, je nutné tuto informaci sdělit do 9:30 hodin paní vedoucí (důvod: nachystáni svačiny pro Vaše dítě – v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny). Ranní svačinu z hygienického hlediska nelze vydávat.

Pokud nestihnete vyzvednou oběd v této době, je nutné zavolat a bude Vám strava odložena, v jiném případě je strava rozdána na přídavky.

ČIPY: DĚTI ZŠ, ZAMĚSTNANCI, CIZÍ STRÁVNÍCI

ČIPY: nutno zakoupit v hodnotě 120 Kč – záloha je vratná

Peníze za vrácení čipu (funkčního, bez známek poškození, nepopsaný) budou vyplaceny pouze strávníkům vedených v evidenci a to do 3 měsíců od odhlášení.

– strávníci jsou průběžně mazání.

Vadný čip je zdarma vyměněn, pokud nemá známky viditelného poškození a není popsaný.

VĚK A CENA ZA STRAVNÉ:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č.2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozdělení dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. (věk kterého dítě dosáhne v období od 1.9. do 31.8. následujícího roku)

CENA STRAVY/DEN :

MŠ 2-6 LET: 32 Kč, MŠ 7 LET: 34 Kč

ZŠ 7-10 LET: 23 Kč, ZŠ 11 – 14 LET 25 Kč, ZŠ 15 a více: 27 Kč

Zaměstnanci: 27 Kč, Cizí strávníci: 60 Kč

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 -11:30

Všechny změny neprodleně hlaste paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu).